سیاستگذاری

من عصبانی نیستم (تبعات کمبود سیاستهای اجتماعی)

من عصبانی نیستم امروز خبر بسیار خوبی را شنیدم و آن تایید شورای نگهبان برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که همسران غیر ایرانی دارند بود. اتفاقی که لبخند…

اگر ریچارد فلوریدا راست بگوید

بدون تردید، مطالعۀ ریچارد فلوریدا بر روی مناطقِ دارای تکنولوژی و اقتصاد پیشرفته، یکی از مهمترین مطالعات حوزۀ تکنولوژی در چند دهۀ اخیر است. فلوریدا در این مطالعۀ پرارجاع و…

کلمه مورد نظر خودتون رو تایپ و سپس دکمه Enter را فشار دهید

Shopping Cart