دوره مدیریت سازمان نوآور
مبتنی بر تحقیق و توسعه

سازمان های نوآور دنیا، چوب جادویی ندارند! بلکه مطالعات متعدد نشان می دهد نه تنها سازمان های نوآور بلکه بزرگترین نوآوری ها در دنیا در مسیر شکل گیریشان از نوعی دینامیک مشابه تبعیت می کنند و ویژگی های یکسانی دارند! سازمان هایی مانند دارپا، آزمایشگاه بل لبز، گوگل، پیکسار، اپل و …

تصویر-دوره-مدیریت-سازمان-های-نوآور

در این دوره طی ۷ جلسه ۵ ساعته مهمترین مفاهیم، مهارت های مدیریت و رهبری در سازمان های نوآور مبتنی بر تحقیق و توسعه را خواهید آموخت، این موارد شامل:

  • جلسه اول: دینامیک نوآوری در یک سازمان نوآور (مبتنی بر تحقیق و توسعه)
  • جلسه دوم: ساختار یک سازمان نوآور (مبتنی بر تحقیق و توسعه)
  • جلسه سوم: خلق استراتژی در یک سازمان نوآور (مبتنی بر تحقیق و توسعه)
  • جلسه چهارم: مدیر به مثابه مربی
  • جلسه پنجم: تقویت هوش احساسی
  • جلسه ششم: اصول ایجاد انگیزه در یک سازمان نوآور (مبتنی بر تحقیق و توسعه)
  • جلسه هفتم: نوش داروی مدیریت در سازمانهای نوآور

برای شرکت در این دوره کافیست از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

کلمه مورد نظر خودتون رو تایپ و سپس دکمه Enter را فشار دهید

Shopping Cart